Voorschool (VVE) 2,5-4jaar

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die niet naar het kinderdagverblijf gaan, bieden wij Voorschool aan op locatie Het Eenspan. De Voorschool – dit heette vroeger de peuterspeelzaal – is professionele peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Uw kind krijgt hier spelenderwijs een extra stimulans op het gebied van taal, rekenen en sociale ontwikkeling.

In een gezellige, huiselijke sfeer kan uw kind 10 uur in de week, verdeeld over 3 dagdelen, bij ons terecht:

  • Maandag van 8.45 uur - 12.15 uur
  • Dinsdag van 8.45 uur - 11.45 uur
  • Donderdag van 8.45 uur tot 12.15 uur

Voorschool als voorbereiding op de basisschool

Wij werken zoveel mogelijk samen met groep 1 van OBS Het Eenspan. U kunt hierbij denken aan samen buitenspelen, bij elkaar op de groep kijken, enzovoort. Ook wisselen onze pedagogisch medewerkers en de leerkracht van groep 1 informatie met elkaar uit. Zo laten we de doorgaande leerlijn soepel verlopen voor uw kind.

Voorschool Het Eenspan: VVE-erkende locatie

Kinderopvang Het Eenspan is een VVE-erkende locatie. Dat betekent dat uw kind hier ook terecht kan als het medicatie nodig heeft. Het houdt óók in dat gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wél recht hebben op een subsidie van de gemeente. Meestal betaalt u een kleine eigen bijdrage en vult de gemeente de rest aan. Meer informatie over de tarieven vindt u in het informatieboekje van Kinropvang Meerdijk.

Wilt u meer weten over de Voorschool? Neem dan contact op.

 

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan

Wilt u meer informatie over onze visie, of wilt u al uw vragen stellen tijdens een vrijblijvende rondleiding? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar top