Voorschool 2,5-4jaar

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die niet naar het kinderdagverblijf gaan, bieden wij Voorschool aan op locatie Het Eenspan. De Voorschool – dit heette vroeger de peuterspeelzaal – is professionele peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Uw kind krijgt hier spelenderwijs een extra stimulans op het gebied van taal, rekenen en sociale ontwikkeling.

In een gezellige, huiselijke sfeer kan uw kind 10 uur of 16 uur in de week, verdeeld over 3 dagdelen, bij ons terecht:

  • Maandag van 8.30 uur - 12.00 of 13.30 uur
  • Dinsdag van 8.30 uur - 11.30 uur of 14.00 uur
  • Donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur of 14.00 uur

Voorschool als voorbereiding op de basisschool

Wij werken zoveel mogelijk samen met groep 1 van OBS Het Eenspan. U kunt hierbij denken aan samen buitenspelen, bij elkaar op de groep kijken, enzovoort. Ook wisselen onze pedagogisch medewerkers en de leerkracht van groep 1 informatie met elkaar uit. Zo laten we de doorgaande leerlijn soepel verlopen voor uw kind.

Wat kost de voorschool?

U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
U ontvangt, voor 10 uur deelname per week, een rekening op basis van het maximale uurtarief. In 2024 is dat uurtarief € 10,25. U vraagt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Deze toeslag is inkomensafhankelijk.

Berekening: Peuterplaats is 10 uur/ week, gedurende 40 weken/ jaar = 400 uur op jaarbasis.
400 gedeeld door 12 maanden = 33,33 uur/ maand. Afgerond naar boven wordt dat: 34.

Berekening: Peuterplaats is 16 uur/ week, gedurende 40 weken/ jaar = 640 uur op jaarbasis.
640 gedeeld door 12 maanden = 53,33 uur/ maand. Afgerond naar boven wordt dat: 54.

Één of géén van beide ouders werkt?
Er wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage bij u in rekening gebracht voor 10 of 16 uur per week. U overlegt een recente jaaropgave of loonstrook. Wij bepalen de maandelijkse ouderbijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van u als ouders en de ouderbijdragetabel van de VNG. U ontvangt 12 keer per jaar een factuur.

Uw kind heeft een VVE indicatie?
Kinderen komen standaard 16 uur op de voorschool. Ouders van kinderen met een VVE indicatie betalen hiervoor op dit moment geen ouderbijdrage.

Voorschool Het Eenspan: 

Kinderopvang Het Eenspan is geen VVE-erkende locatie. Dat betekent dat uw kind hier wel terecht kan als het een VVE indicatie heeft. Het houdt óók in dat gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wél recht hebben op een subsidie van de gemeente. Meestal betaalt u een kleine eigen bijdrage en vult de gemeente de rest aan. Meer informatie over de tarieven vindt u in het informatieboekje van Kinderopvang Meerdijk.

Wilt u meer weten over de Voorschool? Neem dan contact op.

 

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan

Wilt u meer informatie over onze visie, of wilt u al uw vragen stellen tijdens een vrijblijvende rondleiding? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven