Praktische informatie over Kinderopvang Meerdijk

Op zoek naar praktische informatie over Kinderopvang Meerdijk? Op deze pagina krijgt u antwoord op vragen die veel ouders stellen, zoals:

Staat uw vraag hier niet tussen? In ons informatieboekje vindt u alle informatie over Kinderopvang Meerdijk. U kunt het informatieboekje hier downloaden.

Wat kost opvang bij Kinderopvang Meerdijk?

Wat het kost om uw kind door ons te laten opvangen, hangt af van het pakket dat u kiest. Op de pagina Tarieven vindt u uitgebreide uitleg over de pakketten die wij bieden en de bijbehorende tarieven.

Kan ik extra dagen aanvragen?

Heeft u een extra dag of dagdeel opvang nodig? Dat kan! Vraag dit wel tijdig aan (minimaal 24 uur van tevoren), zodat wij kunnen kijken of er plek is voor uw kind. Is de vaste groep van uw kind vol? Dan kan uw kind (uiteraard in overleg met u) eventueel terecht in een andere groep.

Kan ik dagen ruilen?

Wilt u een keer een opvangdag ruilen? Dat is bij ons geen enkel probleem. Bij de meeste kinderdagverblijven mag dit slechts een paar keer per jaar. Bij ons mag u in principe altijd een ruildag aanvragen. Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden aan verbonden:

  • Ruilen mag binnen een periode van drie weken
  • Het ruilen van ziekte- en sluitingsdagen is niet toegestaan
  • Een ruildag kan maximaal 2 weken van tevoren worden ingediend
  • Ruilen kan alleen als er ruimte is in de groep

Wat zijn de openingstijden?

Kinderopvang Meerdijk is bijna het hele jaar open: iedere werkdag van 6.30 tot 18.30 uur. De enige dagen dat wij gesloten zijn, zijn de officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag.

Vaste breng- en haaltijden

Om rust en structuur aan de kinderen te bieden, hanteren wij voor het dagverblijf en in de vakanties bij de BSO vaste breng- en haaltijden. Gaat uw kind de hele dag naar de opvang, dan kunt u hem of haar ‘s morgens vanaf 6.30 uur tot 9.00 uur brengen en vanaf 15.30 uur weer ophalen. Komt uw kind een halve dag bij ons spelen, dan bent u tussen 12.30 en 13.30 uur welkom om te halen of brengen.

Hoe zit het met de veiligheid?

Is mijn kind veilig bij jullie? Die vraag heeft bijna iedere ouder, het is tenslotte best eng om uw kindje uit handen te geven. Wij stellen u graag gerust: uw kind is bij ons in veilige handen. Baby’s slapen veilig in bedjes die afgesloten kunnen worden. Ze liggen op Aerosleepmatrasjes, waarop ze ook kunnen ademen als ze op hun buik draaien. Ook hangen op al onze locaties camera’s, zowel in de groepsruimtes als in de slaapkamers.

Hoe zit het met de hygiëne?

Is het schoon bij jullie? Ook die vraag stellen veel ouders. Zeker als u uw baby of dreumes naar de opvang brengt, wilt u graag dat hij over een schone vloer kruipt. En daar zorgen wij voor.

Wij hebben bewust geen zandbak in onze grote buitenruimte, en bij het betreden van de ruimtes trekt iedereen schoenhoesjes aan. Ons speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt, en wij hebben een professionele schoonmaakster in dienst.

Ook in de slaapkamers staat naast de veiligheid van uw kind de hygiëne voorop. Uw kind krijgt bij ons zijn eigen beddengoed en zijn eigen slaapzakje. Dit wordt om de week gewassen.

Mag mijn kind komen wennen?

Voor het eerst naar de opvang is best spannend. Zowel voor u als voor uw kind. Daarom mogen kinderen eerst een korte periode bij ons komen wennen. Zo raakt uw kind vertrouwd met de groepsleidsters en de omgeving. Ook leren de leidsters uw kind zo vast een beetje kennen.

We beginnen vaak met een half dagdeel. Na deze (korte) ochtend of middag overleggen wij met u of er meer wendagen gewenst zijn. Daarbij kijken wij goed naar de behoefte van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de tijd en ruimte krijgt om zijn gevoelens en emoties te verwerken.

Ook voor u is het waarschijnlijk even wennen aan de nieuwe situatie. Daarom laten wij u tijdens de wenperiode graag telefonisch of via het online systeem weten hoe het met uw kind gaat.

Wat is jullie visie op kinderopvang, waar staan jullie voor?

In alles wat Kinderopvang Meerdijk doet, staat het belang van uw kind voorop. Dat uit zich onder andere in vaste haal- en brengtijden, vaste groepen met vaste leidsters, een minimum aantal opvanguren per week, eigen beddengoed en een vaste mentor.

Onze visie is zeer compleet vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hierin leest u precies waarom wij onder andere kiezen voor een opendeurenbeleid, veel glas en het vier-ogenprincipe. Ook ziet u hoe wij eraan bijdragen dat uw kind  zelfstandig, sociaal en zelfredzaam wordt.

Invoeren Reggio Emilia-filosofie

Op dit moment zijn wij druk met het opstarten van de Reggio Emilia-filosofie binnen Kinderopvang Meerdijk. Deze filosofie is gericht op luisteren in plaats van vertellen. Een kind heeft van nature heel veel in zich. Reggio Emilia geeft dit de kans om naar buiten te komen. Hoe? Door het kind te laten leiden, door hem alles zelf te laten ontdekken. Door te laten onderzoeken en experimenteren, en het kind hierbij niet te sturen, maar alleen te begeleiden.

Een concreet voorbeeld: geen voorgeknutseld werkje dat uw kind precies moet namaken, maar aanbieden van verschillende materialen zodat uw kind zelf iets kan creëren.

Het invoeren van Reggio Emilia vergt tijd. We hebben al kleine veranderingen doorgevoerd, en de komende tijd zult u steeds vaker kleine veranderingen zien. Ook zullen al onze medewerkers nog geschoold worden in deze filosofie.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Natuurlijk hopen wij dat u 100% tevreden bent over de opvang van uw kind. Maar kinderopvang is mensenwerk. En overal waar mensen werken, kan iets mis gaan. Heeft u een klacht, of denkt u dat iets beter kan? Dan hopen wij dat u dat met ons bespreekt! Wij gebruiken elk knelpunt om onszelf te verbeteren.

Bespreek uw ongenoegen bij voorkeur eerst met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager. Als u daarna nog niet tevreden bent over de geboden oplossing, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in het informatieboekje.

Hoe houden jullie contact met de ouders?

Om uw kind de best mogelijke opvang te bieden, is goed contact met u van groot belang. De meeste contacten vinden mondeling plaats bij het halen en brengen. Daarnaast krijgt u dagelijks een overdracht via het online systeem: het ouderportaal. Hierop vullen onze pedagogisch medewerkers (de leidsters) de dagelijkse activiteiten rondom uw kind in. Ook plaatsen ze regelmatig foto’s. Zo kunt u op elk gewenst moment lezen en zien hoe het zit met eten, slapen, verschoningen en activiteiten van uw kind.

Naast dit dagelijkse contact nodigen wij u één keer per jaar uit voor een tien-minuten-gesprek met de mentor van uw kind. En ten slotte houden wij u via nieuwsbrieven en ouderavonden op de hoogte van alle zaken die op Kinderopvang Meerdijk spelen.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind inschrijven bij Kinderopvang Meerdijk via ons online inschrijfformulier. Hierop vult u in voor welk kind u opvang wenst, per wanneer en op welke dagen en tijden. Na het invullen van het formulier nemen wij binnen 2 weken schriftelijk contact met u op. Meer informatie over de plaatsingsprocedure vindt u in het informatieboekje.

Veel ouders nemen graag eerst een kijkje op de locatie. Geen probleem natuurlijk! Wij laten u graag alles zien en vertellen u daarbij alles wat u wilt weten.

Scroll naar boven