Oudercommissie Kinderopvang Meerdijk

De belangen van de ouders worden behartigd door de oudercommissie. De oudercommissie kan de kinderopvang gevraagd en ongevraagd adviseren. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 tot 6 personen. Kinderopvang Meerdijk heeft een oudercommissie zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie informeren de andere ouders via de notulen van elke vergadering. Verder worden de ouders via de nieuwsbrief van kinderopvang Meerdijk geïnformeerd over actuele onderwerpen en over de gang van zaken op de kinderopvang. Het pedagogisch beleidsplan, de spel- en ontwikkelingsactiviteiten en het inspectie rapport van de GGD worden een keer per jaar met de oudercommissie besproken.

Oudercommissie leden

Roelina - OC lid

Roline

OC lid locatie Emmerhout

Berdien

OC lid locatie Emmerhout
Larissa - OC Lid

Larissa

OC lid locatie Meerdijk

Mirthe

OC lid locatie Meerdijk

Danielle

OC lid locatie Meerdijk
Karlijn - OC Lid

Karlijn

OC lid locatie Eenspan
Sabine - OC lid

Sabine

OC lid locatie Eenspan
Cora van Tellingen - OC lid

Cora

OC lid locatie Eenspan

Kom jij onze oudercommissie versterken?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden dus kun jij je in één van onderstaande punten vinden dan horen we dat graag.

Wat doet de oudercommissie

 • overlegt met de vestigingsmanager of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die

 • mee willen denken en praten
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kinderdagverblijf
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • ondersteuning
Scroll naar boven