• Alleen het beste voor uw kinderen!

Deskundig Personeel

Wij hebben oog voor kind en kwaliteit. Dit kan uiteraard niet zonder goed opgeleid en kundig personeel.

De meest voorkomende functie binnen ons team is die van pedagogisch medewerker. Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW dan wel Pedagogisch Werker op minimaal kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, maar ook andere kindgerichte opleidingen geven toegang tot uitoefening van deze functie. Wij houden ons aan de regelgeving zoals in de CAO Kinderopvang is vastgelegd.

Naast de juiste opleiding vinden wij het belangrijk dat het personeel liefde heeft voor het kind en het vak. Mede op grond hiervan en overige competenties en vaardigheden vindt een zorgvuldige selectie plaats.

Naast de verplichte opleiding van de Pedagogisch Medewerkers zorgen wij er ook voor dat ze elk jaar bijgeschoold worden. Dit kan zijn een BHV cursus, Kinder EHBO, Gordon, Uk en Puk, taalniveau 3F enz. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en daar is investeren in je personeel zeker voor nodig.