Kinderopvang het Eenspan

BSO het Eenspan zit gevestigd in de school van OBS het Eenspan. Wij vangen hier kinderen op in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Dat doen we met een bewust beleid en duidelijke doelstellingen voor ogen.

BSO het Eenspan is van maandag tot en met vrijdag geopend.
 

Maandag van 6.30 uur - 8.30 uur en 15.15 uur tot 18.30 uur
Dinsdag van 6.30 - 8.30 uur en van 15.15 uur tot 18.30 uur
Woensdag  van 6.30 uur - 8.30 uur en van 12.15 uur tot 18.30 uur
Donderdag van 6.30 uur - 8.30 uur en van 15.15 uur tot 18.30 uur
Vrijdag van 6.30 uur - 8.30 uur en van 12.00 uur tot 18.30 uur
 

In de vakanties is de BSO de hele dag geopend, mits er genoeg animo is. Als er minder dan 5 kinderen zijn kunnen de kinderen eventueel ondergebracht worden bij 1 van de andere BSO's
 

Het belangrijkste doel bij BSO het Eenspan is het verkrijgen en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie tussen leidster en kind. Hiermee hopen wij uiteindelijk het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te bevorderen. Zaken zoals veiligheid, normen en waarden en persoonlijke ontwikkeling lopen dan ook als een rode draad door dit pedagogisch beleidsplan.

Bij BSO het Eenspan gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen en dat doet hij/zij op zijn/haar eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament. Ieder kind is uniek!

 

Op 29 oktober 2018 zullen wij bij OBS het Eenspan de Voorschool starten.


Wij bieden professionele peuteropvang aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Dit gebeurt in een gezellige huiselijke sfeer binnen in de school. Kinderen komen 10 uur in de week verdeeld over 3 dagdelen. 
- Maandag van 8.45 uur - 12.15 uur
- Dinsdag van 8.45 uur - 11.45 uur
- Donderdag van 8.45 uur tot 12.15 uur
 

Kinderopvang het Eenspan is vanaf 29 oktober 2018 een VVE erkende locatie. Dit houdt in dat gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wel in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Meestal betaald de ouder een kleine eigen bijdrage en vult de gemeente de rest aan. ( zie tabel onderaan deze pagina)

 

Gediplomeerd Pedagogisch Medewerkers dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en bezigheden op de groep. Wij werken met het VVE programma Uk & Puk. Kinderen krijgen aan de hand van de vrolijk gekleurde handpop Puk, spelenderwijs een extra stimulans op het gebied van taal, rekenen en sociale ontwikkeling.

 

Daarnaast zullen wij veel samen gaan werken met groep één van het Eenspan om de doorgaande leerlijn zo soepel mogelijk te laten verlopen voor uw kind. U kunt hierbij denken aan samen buitenspelen, bij elkaar op de groep kijken enz. De pedagogisch medewerker zal ook met regelmaat overleg hebben met de leerkracht om informatie met elkaar uit te wisselen.


Uurtarief voorschool € 7,45
 

Kosten voorschool voor ouder(s) met recht op kinderopvangtoeslag
€ 248,33 per maand. 
Dit is een bruto maand bedrag u ontvangt hierover nog kinderopvangtoeslag.

Een reguliere plaats op een voorschool bestaat standaard uit 10 uur per week, 40 schoolweken per jaar. Dat is totaal 400 uur per jaar. Verdeeld over 12 maanden gaat het om 33,33 uur per maand.

Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenmodule waarmee u, door middel van het invullen van enkele vragen, een proefberekening kunt maken.

U krijgt maandelijks de toeslag van de belastingdienst terug, wij factureren daarom ook 12 maanden.
Het landelijk register nummer van de voorschool is: 267256401
 

Kosten voorschool voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
Deze ouders betalen een inkomsensafhankelijke ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld a.d.h.v. het bruto gezinsinkomen. Deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd. Een deel van de kosten wordt dan ook gesubsidieerd door de gemeente.

Van

Netto ouderbijdrage per maand

Lager dan 18.849

€ 15,00

18.850 – 28.981

€ 16,67

28.982 – 39.880

€ 31,67

39.881 – 54.242

€ 49,33

54.243 – 77.970

€ 85,67

   77.971 – 108.044 

€ 144,66

€ 108.045 en hoger

€ 165,67


Kosten voorschool voor kinderen met een indicatie van het consultatiebureau. 
Gemeentelijk vastgesteld bedrag van € 7,50 per maand.


Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Jennie Wever of Bianca Schoenmakers
via telefoon nummer 0591-788221 of mailen naar info@kdvmeerdijk.nl

 

Hopelijk tot snel!

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

BSO Het Eenspan
Oosterstraat 58
7822 HG Emmen
Telefoon: 0591-239241
info@kdvmeerdijk.nl

Medewerkers van BSO Het Eenspan