• Alleen het beste voor uw kinderen!

Extra dagen - ruil dagen

Extra dagdelen:

Wij bieden u de mogelijkheid om extra dagdelen af te nemen. Deze mogelijkheid is aan een aantal voorwaarden gebonden. Een extra dagdeel is mogelijk als er plaats is op de groep en indien de samenstelling van de groep dit toelaat (ter beoordeling aan de leiding). Daarnaast is het wenselijk om een extra dagdeel tijdig aan te vragen (minimaal 24 uur van tevoren). Mocht de eigen stamgroep vol zijn dan is er, met toestemming van de ouder, een mogelijkheid om uw kind voor die dag in een andere stamgroep te plaatsen. De extra dagen kunnen via het online systeem aangevraagd worden. Extra aanvragen, kunnen tot 48 uur, voor aanvang kosteloos worden afgemeld.

Ruildagen:

 Ruildagen kunnen ook via het online systeem aangevraagd worden.
 Er zijn enkele voorwaarden die wij stellen aan ruildagen.

  • Ruilen mag binnen een termijn van drie weken
  • Het ruilen van ziekte en sluitings dagen is niet toegestaan
  • Ruildagen en extradagen kunnen maximaal twee weken van te voren ingediend worden
  • Ruilen kan alleen mits de groep het toe laat