• Alleen het beste voor uw kinderen!

Visie en missie van Kinderopvang Meerdijk in Emmen

Iedere Pedagogisch Medewerker heeft een bepaalde kijk op hoe kinderen zich ontwikkelen, wat kinderen aan zorg nodig hebben en welke normen en waarden voor kinderen belangrijk zijn. De manier van kijken en dus de visie van het team is bepalend voor de manier van werken.

Bij Kinderopvang Meerdijk gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen en dat doet hij/zij op zijn/haar eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament.

Ieder kind is uniek!
Bij de opvoeding van kinderen is het handelen van zowel de opvoeder en de totale omgeving van essentieel belang. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en het aangeven van grenzen vinden wij belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Een team van vaste personen zien wij dan ook als uitgangspunt zodat er een gehechtheidrelatie kan ontstaan. Vanuit die basis van vertrouwen, oprechte veiligheid en geborgenheid kan een kind zich gaan ontwikkelen tot een eigen ik-persoon.