• Alleen het beste voor uw kinderen!

Oudercommissie

Kinderopvang Meerdijk hecht veel waarde aan een nauwe en goede samenwerking met de oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders die verbonden zijn aan Kinderopvang Meerdijk en adviseert de directie van Kinderopvang Meerdijk ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:

• het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• het pedagogisch beleidsplan en het gezondheid en veiligheidsbeleid
• voedingsaangelegenheden van algemene aard
• de klachtenregeling
• prijswijzigingen
• de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel
• openingstijden

Wilt u ook graag deel uit maken van de oudercommissie, of wilt u meer weten over de activiteiten van de oudercommissie, neem dan contact op met info(at)kdvmeerdijk.nl.