• Alleen het beste voor uw kinderen!

Onze Doelstellingen

Nu de visie van Kinderopvang Meerdijk duidelijk is kunnen we die vertalen naar een concrete doelstelling en drie deeldoelstellingen:

 'Aan ouders en verzorgers van kinderen, in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar, opvang te bieden.'
 

• Daarbij geven we de kinderen de mogelijkheid zich te ontplooien op allerlei ontwikkelingsgebieden.
• Een belangrijk uitgangspunt blijft dat dit spelenderwijs gebeurt. Een kinderopvang heeft
   specifieke mogelijkheden als het gaat om spelen in een grote groep kinderen.Juist door deze
   situatie wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling.
• Ten slotte heeft Kinderopvang Meerdijk met haar Pedagogisch Medewerkers en directie een verscheidenheid aan
   kennis en ervaring in huis. Uiteindelijk gebeurt dit alles dus onder toezicht van een deskundig team
   in een speciaal voor de kinderen ingerichte omgeving.