• Alleen het beste voor uw kinderen!

Tarieven

Kinderopvang Meerdijk 2019

Reguliere dagopvang € 8,02 per uur
Flexibele dagopvang € 9,02 per uur
Reguliere BSO € 6,95
Flexibele BSO € 7,95

De bruto kosten van kinderopvang zijn in één oogopslag te zien. Maar...via de Kinderopvangtoeslag ontvangen heel veel ouders een flink deel terug van de Belastingdienst! Bereken je netto maandlasten voor kinderopvang 2018 en 2019 met onze eigen rekentool en ontdek dat de opvang van je kind je in werkelijkheid waarschijnlijk veel minder kost dan je denkt! Onze rekentool vind u bovenaan rechts op onze website!

De tarieven voor de dagopvang zijn inclusief voeding, A merk producten, Kruidvat luiers en standaard flesvoeding (nummer 1 en 2) van Nutrilon.


Korte uitleg over de verschillende opvang vormen


Reguliere dagopvang
Bij reguliere opvang kun je zelf bepalen welke tijden je af neemt. Dit wordt van te voren afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. De reguliere dagopvang is voor 52 weken per jaar.

Flexibele dagopvang
Bij flexibele opvang kun je tot twee weken voor de tijd een gegarandeerde plek aanvragen via het systeem. Mocht de aanvraag binnen de 14 dagen vallen dan kan het zijn dat deze dag geweigerd wordt omdat de groep vol is. De minimale afname is 12 uur per week.

Reguliere BSO/ VSO pakket
Onder dit pakket vallen alle dagen dat de school open is. Als u voor dit pakket kiest wordt uw kind door ons van school gehaald en naar de BSO gebracht. De 40 weken worden over 12 maanden verspreid wat betreft de betaling zodat je niet in de vakanties de KOT stop hoeft te zetten.

Reguliere BSO Vakantie Pakket
Dit is een 12 weken vakantie pakket. Verder verstaan wij onder dit pakket alle dagen dat de school gesloten is. Dus alle vakantie weken maar ook de studiedagen of andere sluitingsdagen van de betreffende school. Bij het vakantie pakket hanteren we dezelfde breng en haaltijden als de dagopvang. Wij kiezen hiervoor omdat wij graag leuke activiteiten aan willen bieden in de vakanties. We maken graag een uitstapje en dat kan alleen wanneer de kinderen er wat langer zijn die dag..

BSO Flexibele opvang:
Bij het flexibele BSO pakket kun je tot twee weken voor de tijd een gegarandeerde plek aanvragen via het systeem. Mocht de aanvraag binnen de 14 dagen vallen dan kan het zijn dat deze dag geweigerd wordt omdat de groep vol is. De minimale afname is 4 uur per week tijdens de schoolweken en 8 uur tijdens de vakantie weken. Daarnaast rekenen we voor een korte middag minimaal 2 uur per keer en voor een lange middag 3 uur. Onder lange middag verstaan wij de dagen dat kinderen een broodje bij ons komen eten, meestal is dit op de woensdag, donderdag en of vrijdag.

Openingstijden
Kinderopvang Meerdijk is alle dagen geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur.
Daarnaast hanteren wij vaste breng en haaltijden voor het dagverblijf en in de vakanties bij de BSO.
Het brengen kan ‘s morgens vanaf 6.30 uur tot 9.00 uur tussen de middag kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden tussen van 12.30 uur tot 13.30 uur en om 15.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.


Landelijk register kinderopvang
Onze locaties staan geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang onder de volgende nummers:

Kinderopvang Meerdijk: 263467090
BSO Meerdijk: 131590236
BSO het Eenspan: 466818920
BSO Emmerhout: 323576102
Kinderopvang Emmerhout: 108729722