• Alleen het beste voor uw kinderen!

Groepsindeling

De Groepen

Bij Kinderopvang Meerdijk hebben wij op dit moment 3 dagopvang groepen. De Dribbels en Sprinters zijn verticale groepen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. De Jumpers is een horizontale peutergroep met kinderen van 3 tot 4 jaar. Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat wij merkten dat de oudste kinderen hele andere behoeftes hebben dan de jongste kinderen. We zijn nu veel gerichter bezig met de voorbereiding op de basisschool bij de Jumpers. Iets waar je in een horizontale groep minder tijd voor hebt. Daarnaast is het voor de jongste kinderen een stuk rustiger geworden op de groep waardoor je deze kinderen ook meer in hun behoeftes kunt voorzien. Rust, reinheid en regelmaat is de leidraad van onze groepen. Net als de vaste leidsters op de groep. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn en moeten een vertrouwde omgeving hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit zijn een paar punten waar wij bij Kinderopvang Meerdijk dagelijks mee bezig zijn.

De Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij zijn alle dagen open van 12.00 uur tot 18.30 uur. In vakantieperiodes is de BSO de hele dag open van 06.30 tot 18.30 uur. Daarnaast verzorgen we ook  voorschoolse opvang. Kinderen kunnen van 6.30 tot 8.00 uur gebracht worden en wij zorgen er dan voor dat de kinderen op school komen. Dit kan lopend zijn maar ook met de auto als dat nodig is.

We vinden het belangrijk dat er op de BSO een ongedwongen, vrije sfeer is. Kinderen mogen daarom zelf invulling geven aan wat ze willen doen en met wie. Er zijn verschillende hoeken ingericht waar de kinderen zich even kunnen terugtrekken (alleen of met een klein groepje kinderen). Door dit zelf te kunnen bepalen, ontstaat er een veilig gevoel. Toch is niet alles helemaal vrijblijvend. Er is een zekere mate van structuur (regels, regelmaat en gewoontes), omdat dit de kinderen   duidelijkheid biedt. Het kind weet waar het aan toe is en wat hem te wachten staat. Het herkenbare, terugkerende geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen en bij jonge kinderen een tijdsgevoel waardoor de dag overzichtelijk wordt.
Om een relatie op te kunnen bouwen tussen een kind en een pedagogisch medewerker is het belangrijk dat er regelmatig onderling contact is. Dit begint bij de kennismaking van het kind met de groep en de leidsters. We geven een nieuw kind extra persoonlijke aandacht zodat hij of zij zich snel thuis zal voelen bij ons. We gaan serieus om met de emoties van kinderen. Hierdoor leren we het kind beter kennen en het geeft het kind een gevoel van veiligheid. Het kind wordt geaccepteerd in het uiten van zijn blijheid, geluk, angst, boosheid, tevredenheid (enz) en leert met die emoties om te gaan. Wij willen het kind leren zijn emoties te uiten zonder anderen te kwetsen of pijn te doen. De pedagogisch medewerkers houden altijd in de gaten of alle kinderen zich veilig kunnen voelen, zonder “last“ te hebben van andere kinderen. Als een kind iets aan het vertellen is in de groep, krijgt het hiervoor ook de ruimte, en zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het kind niet gestoord wordt in zijn verhaal.