• Alleen het beste voor uw kinderen!

Leidster kind ratio

Leidster / Kind ratio

De verhouding tussen het aantal leidsters en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Conform de vernieuwde Convenant Kwaliteit Kinderopvang hanteert Kinderopvang Meerdijk de volgende leidster/kind-ratio’s:

• kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar; 1 leidster per 4 kinderen
• kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar; 1 leidster per 5 kinderen
• kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar; 1 leidster per 6 kinderen
• kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar; 1 leidster per 8 kinderen
• kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, 1 leidster per 10 kinderen